lördag, mars 29

Hyllningstal till det fria skapandet

Människor skapar saker. Hela tiden. När du går upp på morgonen så har du alla möjligheter att skapa något nytt den dagen.
Jag vill idag hylla det fria skapandet. Den process och den situation då en människa, utan instruktioner och krav, skapar något av ren glädje och fri vilja. Utan att ha krav på hur det ska bli eller att det över huvudtaget ska bli något.
Tyvärr så kommer det många saker emellan i våra liv som hindrar detta skapande. Saker som du måste göra. Saker som inte kan vänta och som inte kan skjutas upp. Läxor, jobb, skola och städning till exempel.
Det finns ett starkt behov att skapa något inom oss. Om jag skulle titta i era block här idag så lovar jag att jag skulle hitta någon liten krumelur som ni ritat i ett hörn, eller några ord nerskrivna på en sida där det egentligen borde stå något helt annat. Saker, som bara måste ut! Där det inte räcker att ha det i hjärnan längre utan man måste se det på ett papper.
Om vi går tillbaka en bit. Så vet vi att alla barn skapar saker. Jag tror nog att om ni försöker så minns ni nog att ni pysslade, ritade, sjöng, dansade, spelade teater och pratade när ni var små. Det tror jag att alla barn över hela världen gör, de skapar saker. Oavsett kultur och sociala och ekonomiska möjligheter.
För det finns ett starkt behov inom varje människa att uttrycka sig. Och ett behov att lämna något kvar i denna värld när vi en dag dör. Även om de små barnen som skapar fritt kanske inte tänker så.
Det finns spännande forskning som visar en sak. Den visar oss att alla barn skapar fritt upp till ålder 7 ungefär. Och vad händer då? Vi börjar skolan. Vi lär oss att passa in i färdiga ramar och regler. Vi lär oss att göra det som vi SKA göra vid RÄTT tillfälle och sitta ner och vara tyst. Och det fria skapandet ramlar bort.
Jag vet att många människor inte förstår modern konst, eller modern musik eller modern litteratur och poesi heller för den delen. Och ibland gör inte jag det heller. Men en sak har jag lärt mig.
Moderna konstnärer vill EN sak. De vill hitta tillbaka till det där som de hade innan de tvingades ner i skolbänken. De vill hitta tillbaka till skapandet som var helt fritt!
Så idag hyllar jag det som har gjort oss till de människor vi är idag. Glädjen att skapa något och tro på sin egen möjlighet att skapa. Jag vill hylla det fria skapandet och skaparglädjen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar